Ga naar de inhoud

VVD lijd meer dan een miljoen verlies de Balans blijft redelijk stabiel maar waar komt dat geld VANDAAN ?

Uit het Jaarverslag van de VVD:

Hier ter illustratie Pagina 7 uit de Jaarrekening van de VVD, een tekort van 1,5 Miljoen dat niet door de activa gedekt word…

Specifieke uitgaven verkiezingen (Landelijk Partijbureau)
En dat uit de niet vermelde “Afdelings inkomsten” moet zijn gekomen, danwel uit “Moskowizc koffers”, wie zal het zeggen, maar ik vermoed zo dat we daar nooit inzicht in zullen krijgen…

Immers de Lokale afdelings financieen worden niet geopenbaart, sterker nog die worden niet eens aan het hoofdbestuur doorgegeven door 67 Afdelingen…

Op de Balans zien we in ieder geval plotseling grote stromen geld uit het niets materialiseren…

http://www.rodereus.nl/pics/Enkelvoudige-Balans-VVD-2010.jpg

Hoe kan het dat OPEENS de post “te vorderen en vooruitbetaalde kosten” een niet bepaald onaanzienlijke toename laat zien van:
600.000 €

Hoe kan het dat de post “Bestemmingsreserves” een niet bepaald onaanzienlijke toename laat zien in een teruglopende markt van:
350.000 €

Ook gaat de post “Crediteuren” omhoog door een niet bepaald onaanzienlijke lening van:
170.000 €

Wat is die post “Bestemmingsreserves” en hoe kan het dat die zomaar een toename laat zien van:
365.000 €

Interessant, ik ga dat eens HAARFIJN uitzoeken middels een WOBje , zolang dat nog kan >:-þ

Specifieke uitgaven verkiezingen (Landelijk Partijbureau)

Enkele Cijfers:

 

 

 

Gepubliceerd inFictie & Feit