Ga naar de inhoud

Mooi, vissen fraudulerende Bankenzelfs eens achter het net…

 “Het waarborgfonds WSW, dat garant staat voor aan Vestia verstrekt krediet, heeft maandag hypotheekrecht gevestigd op vermoedelijk al het vastgoed.” 

Wat zielug, de Banken dachten weer een nieuw slkachtoffer tot *in* het bot leeg te kunnen zuigen, maar de toezichthouder, die eerder had zitten slapen, kreeg plots een helder moment 🙂

 

Een variant op deze ‘game of chicken’ spelen de financieel noodlijdende woningcorporatie Vestia en een groep van twaalf banken die de afgelopen jaren aan Vestia hebben verdiend met derivatencontracten. 

 

Overvallen

Het waarborgfonds WSW, dat garant staat voor aan Vestia verstrekt krediet, heeft maandag hypotheekrecht gevestigd op vermoedelijk al het vastgoed. Het WSW kon dat omdat het bij de garantieverlening deze optie van een positieve hypotheekverklaring had bedongen. Daarmee dringt de toezichthouder, vermoedelijk volkomen legaal, voor op andere schuldeisers, en heeft een curator aanzienlijk minder mogelijk­heden om geld vrij te spelen voor andere crediteuren.

De banken voelen zich overvallen. Vandaag komen zij bijeen om zich te beraden. Gemakkelijk is het niet omdat de belangen onderling uiteenlopen, net als de derivatenposities en de verdiensten. Nederlandse banken als ABN Amro hebben geen behoefte aan de negatieve publiciteit en mogelijke rechtszaken vanwege een Vestia-failliet, zeker niet in een tijd waarin banken toch al de gebeten hond zijn. .

Gepubliceerd inAlgemeenPolitiek