Ga naar de inhoud

Behandeling Ziekenfondswet 1931 Wijsheid uit de Krant…

Behandeling van de Ziekenfondswet, 29-04-1931

De Algemeene raad zou verder een nauwer verband tusschen de Ziekenfondswet en de Ziektewet willen leggen.

Het streven van Adressant is te zorgen dat de verzekerden zelf de meerderheid van het bestuur der fondsen uitmaken.
Hij verzoekt dezen eisch in de wet te willen vastleggen. Langs dien weg zouden de zoogenaamde directiefondsen geweerd kunnen worden.

Deze Fondsen toch worden, naar zijn oordeel opgericht niet ter bevordering der ziekenverzorging, maar om het bedrijf van een levensverzekering-maatschappij te doen floreeren.

Behandeling van de Ziekenfondswet, 29-04-1931

De Algemeene raad zou verder een nauwer verband tusschen de Ziekenfondswet en de Ziektewet willen leggen.

Het streven van Adressant is te zorgen dat de verzekerden zelf de meerderheid van het bestuur der fondsen uitmaken.
Hij verzoekt dezen eisch in de wet te willen vastleggen. Langs dien weg zouden de zoogenaamde directiefondsen geweerd kunnen worden.

Deze Fondsen toch worden, naar zijn oordeel opgericht niet ter bevordering der ziekenverzorging, maar om het bedrijf van een levensverzekering-maatschappij te doen floreeren.

Gepubliceerd inFictie & Feit