Ga naar de inhoud

Het Pensioen “Gat” simpelweg opgelost

 En dat gaat echt ongelooflijk Simpel
 

Het Pensioen-gat oplossen gaat namelijk uitermate simpel, de al bestaande inkomens-afhankelijke premies voor *iedereen* inkomens-afhankelijk maken, en niet alleen voor de mensen onder 2x Modaal …

Wat ik maar niet begrijp is dat er in ieder Dagblad, Tijdschrift Actualiteiten programma of Journaal maar gesproken word over de Nivelering van Rutte II

Terwijl er juist sprake is van De-nivellering, de Rijken worden juist nog veeel rijker, en de Armen worden nog weer extra de duimschroeven aangedraaid

 

Als IEDEREEN premie afdraagt kan het makkelijk
PvdA: AOW goed voor onze Kinderen

 

 

 

Want vergeet vooral niet de zogenaamde Inkomensafhankelijke Zorgpremie, was dat in het geheel niet 
Hij was namelijk alleen inkomensafhankelijk voor mensen die minder dan 70.000€ verdienden, daarboven gold al langer dat voor de mensen die meer dan 70.000€ (was 66.000) verdienen helemaal niet inkomensafhankelijk meer is, maar maximaal ~6064 € mocht bedragen, een vast bedrag dus…

 

 

Deze Maximering is al jaren geleden ingevoerd, 
in 2006 was het vaste bedrag AOW premie 5.483 €

 

 

Voor de heffing van premies werknemersverzekeringen geldt op grond van het eerste lid per kalenderjaar een maximum. Voor de heffing van de over het loon verschuldigde premies werknemersverzekeringen wordt dit kalenderjaarmaximum op grond van het tweede lid over de loontijdvakken van het kalenderjaar verdeeld. Per loontijdvak geldt dus een maximumbedrag..

 

 

 

De-facto is het dus juist een DE-NIVELERING, want ook de middeninkomens gaan er spectaculair op achteruit, terwijl de mensen in de vierde belastingschijf geheel en al buiten schot blijven wat betreft inkomensafhankelijkheid, want of je nou 70.000 € of zoals Balkenende Bos en Zalm vele tonnen verdient, ze blijven die voor hun beloning relatief niets voorstellende 6064 € betalen, voor Balkenende dus geen 17,9% AOW premie, maar slechts 0,07%

 

 

 

Een paar grootgraaiers die de dans ontspringen onder Rutte2½:

Peter Voser 10,5 miljoen
Ad Scheepbouwer 7,9 miljoen euro.
Eric Meurice 6,7 miljoen euro
Klaas Wester 5 miljoen euro.

 

 

Vier mensen die samen 30,1 miljoen verdienen, wat zou dat opleveren als die net als alle andere nederlanders met een normaal salaris AOW premie zouden afdragen, inplaats van de lullige 6064€ die ze nu maar hoeven betalen?

 Dat zou betekenen dat er 2081 65+ ers ieder jaar weer hun gehele uitkering betaald zouden krijgen zonder korting door alleen deze vier grootgraaiers per jaar de voor de rest van Nederland ieder jaar verschuldigde 17,9% AOW premie te laten betalen.

Dit zijn dus maar 4 willekeurige Hypermanagers uit de 134.100 Miljonairs die Nederland heeft. Deze vier heb ik gekozen omdat hier met zekerheid van te zeggen is wat ze verdienen, omdat het in de Jaarverslagen staat en het salaris dus met zekerheid bekend is.

 

 

Wat iemand als mejuffrouw Heineken verdient, of bijvoorbeeld de Brenninkmeyertjes weten we niet zeker. Volgens de niet geheel betrouwbare cijfers van de Quote 500, zouden we in de buurt zitten van naar schatting zo’n 8000 AOWers die de Staat dan van de premieafdracht van deze Miljardairs van een normale AOW kunnen voorzien, als deze Miljardairs (een Miljard is 1000 X Miljoen) naar draagkracht zouden meebetalen aan het Premiestelsel…

 

 

 

De kleinere vissen zwemmen vrolijk mee
door deze Mazen in de  Belasting Wet

 

Afgezien van de bovenstaande paar voorbeelden van buitensporige graaiers, zijn er ook nog heel veel “kleinere Aaltjes” in de Graaivijver volgens Delloite: 

 

 

De Topbestuurders van de top 20 op de AEX (directeuren, comissarissen etc.) verdienden in 2011 gemiddels 1,3 Miljoen per jaar, de gemiddelde jaarbonus nam toe tot 935.000 Het vaste jaarsalaris bedraagt gemiddeld 890.000 euro.

 

Kijken we naar de top 50 is er gemiddeld sprake van 295.000 € bonus en 470.000€ vast salaris, en die worden ook bij soms deftige verliezen gewoon uitgekeerd. Een-vijfde van die 50 bedrijven leed namelijk verlies in 2011 volgens de gegevens aan Berenschot verstrekt… Als het bekend wordt, dan wordt de bonus omgezet met wat media tamtam van De Jager in eindejaarsuitkering omgezet, zodat het geen bonus meer heet, en er ook opeens zogenaamd geen Bonus meer uitgekeerd wordt… 

 

Gemiddeld heeft bij de top 50 de Raad van Bestuur uit 3,5 personen 
en bestaat de raad van commissarissen uit 5,4 personen

 

Gemiddeld is het aantal bestuursleden per onderneming dus 8,9 we hebben in de berekening over 50 ondernemingen, maakt aldus samen in totaal ~268 “topbestuurders”

 

 

Deze romen tezamen een totale beloningsom af van:205,020.000 zegge 
Tweehonderd en vijf Miljoen en Twintig Duizend euro’s

(268 *(295.000 +470.000))

 

Dan hebben we dus alleen nog maar de 50 grootste bedrijven gehad, kijk zelf maar eens hoeveel grote bedrijven met dergelijke inkomens er zijn…

Stel nu dat die net als alle andere mensen AOW premie over hun gehele salaris zouden betalen, zegge 17,9%, dan levert alleen het netjes naar inkomen afdragen van AOW premie bij slechts 50 bedrijven de Staatskas 36.698.580 zegge bijna 47 miljoen op, genoeg om de AOWvan 2660 65+ers te betalen…

 

Zijn deze rijkelijk beloonde Managers hun geld waard?

Van die 50 bedrijven zag 48% hun nettowinst met gemiddeld (!) 140% dalen !

Bestuursleden van deze (gedeeltelijk dik verlies draaiende) bedrijven kregen desondanks gemiddeld 220.000 euro aan bonussen.
Vergeet vooral ook niet dat ze naast al die Bonussen een fikse Pensioen-voorziening krijgen waar ze ook nog eens zomaar bijzondere vrijstellingen bijkrijgen… 
 

Voorbeelden van zulke incompetente niet functionerende “bestierders” kennen we inmiddels te over, met bekende politieke Kopstukken zoals Albayrak en Loek Hermans die zelfs met hun Falen de voorpagina’s van kranten weken weten te “sieren”. Naast deze twee voorbeelden kennen uit de vele Woning-coöperaties en School-instellingen nog veel meer bekende Politieke kopstukken die aan de lopende band aantonen volkomen incompetent te zijn, en daar deed Balkenende noch Rutte iets aan…

 

Dat zijn dan de Graaiers bij commerciële bedrijven…

Maar we hebben ook nog een hele Overheid die het slechte voorbeeld geeft !

 

 

Jaaroverzicht topinkomens publieke en semipublieke sector naar Tweede Kamer

Persbericht | 23-12-2011

In 2010 waren er 2165 mensen werkzaam bij 470 verschillende organisaties in de publieke en semipublieke sector die meer verdienden dan het gemiddelde belastbaar jaarloon van een minister in 2010 (193.000 euro).
Gemiddeld verdienden de 2165 functionarissen € 234.191 euro.

 

Dus die slechts 2200 graaiers uit de schatkist kosten ons 507,023.515 Miljoen,

 zegge Vijfhonderd en zeven Miljoen.

 Als die netjes zoals iedereen 17,9% van hun inkomen aan AOW zouden afdragen, zou dat alleen al 90,757.209 zegge bijna Negentig Miljoen opleveren, oftewel; 6576 jaarinkomens van AOWers.

Waarbij ik dus uitga van 12*1150 € als het jaarinkomen van de “gemiddelde” AOW’er
(234191 *2165 *0.179)/(12*1150)= 6577

 

 

Waarom niet Iedereen naar draagkracht laten meebetalen ?

 

 

Als Rutte nu gewoon eens eerlijk zou worden en *iedereen* naar draagkracht liet betalen, zouden er alleen met deze plusminus 2400 mensen al 2081 +8500 +2660 +6577 +210= 19528 zegge net geen twintiguizend AOWers gewoon met 65 met pensioen kunnen, al onder Bos beloofde de PvdA ald de VVD hier iets aan te gaan doen… Maar nu lees ik net in de NRC dat er in die korte tijd dat Rutte de lakens uitdeelde maarliefst 1400 Grootgraaiers in de publieke sector extra bij zijn gekomen.

 

 

Hoeveel AOWers komen er eigenlijk per jaar bij nu ?

 

Volgens CBS Statline waren er in 2007 2664420 AOWers en in 2011 3016960 maakt een groei over 5 jaren van 352540 AOWers. Dat is een groei van 70.000 per jaar (door de babyboomers die in de jaren 50 zijn geboren) Dus als maar 2500 grootgraaiers netjes premie naar inkomen zouden gaan afdragen word al DIK een kwart van al die nieuwe AOWers betaald.

(19528 /(70508 /100))= 27,69%

 

 

Waarom zijn miljonairs niet Solidair met hun Ouders?

 

 

We hebben dus maar iets van 10.000 echt rijken nodig die solidair zijn met hun eigen ouders, om het hele AOW probleem in 1 keer op te lossen. Als je dan even bedenkt dat we er inmiddels 340.000 hebben

 

WORLD WEALTH REPORT 2011:
IN VRIJWEL ALLE REGIO’S MEER MILJONAIRS DAN VOOR DE CRISIS

Groei miljonairs in Nederland opvallend hoog

 In 2010 zijn de high net worth individuals in aantal en vermogen gestegen en is in vrijwel alle regio’s het pre-crisis niveau van 2007 overtroffen. Merrill Lynch Global Wealth Management en Capgemini. Wereldwijd steeg het aantal HNWI’s met 8,3% naar 10,9 miljoen en hun vermogen groeide met 9,7% tot $42.700 miljard Wereldwijd nam in 2010 het aantal Ultra-HNWI’s2 toe met 10,2% en groeide hun vermogen met 11,5%.

In Nederland steeg het aantal  fors met 10,2% van 121.700 naar 134.100.
De stijging is hoger dan de Europese groei van 6,3%, de wereldwijde groei van 8,3% en zelfs de groei in Asia Pacific van 9,7%.

 

Kortom we hebben maar 10.000 van die 134.100 miljonairs nodig om het hele AOW probleem op te lossen, de aangroei van het aantal AOWers is per jaar zelfs minder dan er Jaarlijks aan (Multi) Miljonairs bijkomt in alleen dat piepkleineNEDERLAND !!!

 

 

Het gehele AOW probleem dus simpelweg opgelost door alleen maar *iedereen* naar draagkracht de wettelijk verschuldigde AOW premie te laten betalen, zoals ook de minder verdienenden dat moeten.

 

 

Waarom bedenkt de zo intelligente Samson niet zoiets simpels  🙁

 

Ik ben maar een simpele MBOer Al ben ik gelukkig wel door mijn middelbare school gerold voordat Jo Ritzen er een Puinhoop van maakte…

 

 

Iedereen naar draagkracht AOW premie betalen, 
en niet alleen Pensioen problemen zijn opgelost !

 

 

 

P.S. want ook de kosten van de zorg worden ruimschoots opgelost als diezelfde rijken naast de 17,9% AOW premie, ook de 12,15% AWBZ zouden afdragen, Alleen de bovenstaande kleine 2500 Grootgraaiers leveren immers de Schatkist een toch niet bepaald lullige 182,919.540 aan AWBZ premie op over het genoten Mega salaris; zegge Honderddrie en tachtig Miljoen op…

 Stel je eens voor dat al die 134.100 miljonairs 
netjes AOW en AWBZ premie zouden gaan betalen ? 
Dan is nagenoeg de gehele staatsschuld af te lossen

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd inFictie & Feit