Ga naar de inhoud

Waar zit de Stijging van de Kosten in de Zorg nog meer verstopt

Bron: EJZ, DigiMV

 

De totale ziekenhuiskosten namen in de periode 2006-2010 toe met gemiddeld 7,9% per jaar.

De personele kosten stegen duidelijk langzamer (6,2% per jaar), terwijl de materiële kosten met 7,4% per jaar toenamen.

De kosten van afschrijvingen, huur en operationele  leasing zijn in 2010 gestegen met meer dan 70%.
Een belangrijke oorzaak van die stijging is het toepassen door de ziekenhuizen van de richtlijn van VWS
voor de versnelde afschrijving van de overwaarde op gebouwen en terreinen.

Over de gehele periode namen deze kosten toe met gemiddeld 22% per jaar. Ook de rentekosten stegen sterk in 2010.

Het aandeel personele kosten in de totale ziekenhuiskosten daalde van 59% in 2006 naar 55% in 2010.

En wat consumeren we nu eigenlijk met zijn allen aan Zorg

 

Gemiddeld consumeren ingezetenen van Nederland voor ruim € 3.000 per persoon aan
gezondheidszorg, een bedrag dat sinds 2006 vrijwel onafgebroken toeneemt.

 

Wat betalen we daar nu eigenlijk zelf aan mee?

Z

Gepubliceerd inBelangrijk !EconomieFictie & FeitPolitiek